english

srpski

español

català


dvojnice

balkiberfest 2003
k  o  n  c  e  r  t

 
 Consillium folcloricum je grupa muzicara i pevaca iz raznih zemalja koji se okupe samo za ovu priliku, izvodeci narodne pesme iz raznih podrucja. U ovom izdanju Balkiberfesta se izvele su se pesme iz Katalonije, Menorke, Valensije, juzne Srbije i Vojvodine.
 
Carles Codina: glas, udaraljke, blok flauta
Sasa Sreckovic: glas, gitara
Tigran Masic: glas, gitara, flauta
Mina Ledergerber: glas, gitara, klarinet
Esther Piera glas, violina

consilium folcloricum
koncert
consillium folcloricum
dvojnice

 


Valid HTML 4.01!